1. Home
  2. Storegate Digital signering
  3. Vad händer om jag avaktiverar Storegate Digital Signering?

Vad händer om jag avaktiverar Storegate Digital Signering?

Om du avaktiverar tjänsten genom att ändra till 0 signeringskrediter, eller säger upp det Storegatekonto där tjänsten är aktiverad, kommer åtkomsten till Storegate Digital Signering försvinna omedelbart. Det innebär att du inte längre kommer ha tillgång till dina kuvert och materialet tas bort. Observera att tidigare kuvert inte heller kommer finnas kvar om du skulle aktivera tjänsten igen. Tidigare utförda signeringar är fortsatt giltiga och du kan verifiera avtalen via QR-kod och länken som finns i avtalet.

Updated on 6 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles