Hur fungerar arkivet?

När ett avtal är signerat och klart kan man ladda ner det till sin dator. För att arkivera kuvertet klickar du på Arkivera inne i kuvertet. När du arkiverar ett kuvert raderas kuvertlänken för Undertecknare vilket innebär att denne inte längre kommer kunna komma åt kuvertet via den länk som finns i mailet som skickas för signeringen. I arkivet kan du samla gamla kuvert och därifrån finns möjlighet att ladda ner avtalet och se händelselogg.

Updated on 6 april, 2022
Was this article helpful?

Related Articles