1. Home
  2. Storegate Digital signering
  3. Skapa avtal som flera parter kan signera

Skapa avtal som flera parter kan signera

Med mallar i Storegate Digital Signering kan du med hjälp av en länk på din hemsida få ett standardavtal (ex. hyresavtal, personuppgiftsbiträdesavtal) signerat av flera parter oberoende av varandra. När avtalen är signerade kan du genom exportfunktionen samla alla avtal i en och samma mapp automatiskt.

Gör så här:

  1. Logga in på ditt konto i webbgränssnittet
  2. Gå till Signering i vänsterkolumnen
  3. Klicka på knappen Mina mallar och + Skapa mall
  4. Ange ett namn för mallen och eventuella instruktioner som undertecknaren ska få när signering är klar
  5. Ladda upp ditt avtal
  6. Klicka dig vidare och ange inställningar
  7. Lägg till och ange vilka fält som mottagen ska fylla innan signering sker (dessa uppgifter läggs till i avtalet)
  8. Publicera mall och kopiera länken samt infoga på den plats du vill ha den

Länken är aktiv så länge kuvertet finns tillgängligt.

Tips! Prova gärna själv att gå till länken och signera kuvertet.

Sökord: mallsignering

Updated on 9 april, 2024
Was this article helpful?

Related Articles