1. Home
  2. Storegate Digital signering
  3. Hur aktiverar jag Storegate Digital Signering?

Hur aktiverar jag Storegate Digital Signering?

För att använda tjänsten Storegate Digital Signering behöver du först aktivera tjänsten på ditt konto. Detta gör du genom att klicka på Signering i vänsterkolumnen eller genom att gå till dina kontoinställningar när du är inloggad via hemsidan. Under Abonnemang –> Prisplan väljer du önskat antal Signeringskrediter och bekräftar ändringen. Nu är du redo att börja skapa kuvert och skicka dokument för signering.

Updated on 6 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles