1. Home
  2. Storegate Digital signering
  3. Ordlista för Storegate Digital Signering

Ordlista för Storegate Digital Signering

Utfärdare – Den person som har köpt tjänsten Storegate Digital Signering och skickar kuvert till Undertecknare.

Undertecknare – Den person som ska signera och mottager ett kuvert från Utfärdaren. Undertecknaren behöver inget konto hos Storegate.

Signeringskrediter – Antalet krediter kontoinnehavaren har köpt i sitt paket. Exempel 10 st. signeringskrediter räcker till 1 kuvert med 10 undertecknare eller 10 kuvert med 1 undertecknare i varje kuvert.

Kuvert – I ett kuvert kan man lägga ett eller flera dokument som ska signeras.

Granskare – Den som tar fram och/eller granskar avtalet men inte har behörighet att teckna avtal. Inställningen gör det möjligt att godkänna avtalet som granskare innan exempelvis VD signerar avtalet.

Updated on 6 juli, 2022

Was this article helpful?

Related Articles