1. Home
  2. Storegate Digital signering
  3. Hur räknas mina signeringskrediter?

Hur räknas mina signeringskrediter?

Signeringskrediterna köps i paket om 120, 300 eller 600 stycken och gäller under ett år. Det krävs en kredit per signering, det innebär att 10 signeringskrediter räcker till 1 kuvert med 10 undertecknare eller 10 kuvert med 1 undertecknare i varje kuvert. Om man försöker skicka ett kuvert till fler undertecknare än antalet tillgängliga krediter kommer systemet varna. I det fall en signering återkallas av utfärdaren nyttjas inga signeringskrediter, förutsatt att ingen undertecknare har påbörjat signering. Om undertecknare har påbörjat signering kommer signeringskrediter att dras för det aktuella kuvertet.

Updated on 13 januari, 2023

Was this article helpful?

Related Articles